google-site-verification=JlPlSyHX6b4qDdACybSoASgC8M8JRh5tCciOG1YQqjU
 

בהתאם להחלטת הממשלה בדבר הנחה לעסקים  עיריית עכו החליטה על מתן הנחה בשיעור 25%  לשנת 2020 בלבד .

 

 הנחה בשיעור 25% החל מ- 1.1.2020 לפי הפירוט הבא:

 

1.         מי ששילם את הארנונה השנתית קיבל זיכוי לכל השנה

2.         מי שלא שילם את הארנונה השנתית קיבל זיכוי החל מ-1.1.2020

            ועד 30.6.2020 וממשיך לקבל עד סוף שנת 2020

 

 

בהתאם להחלטת הממשלה בדבר תקנות הנחה בארנונה לכלל העסקים הזכאים לפטור למעט :

 

ולהלן העסקים שלא זכאים לפטור:

 

מקום למכירת מזון הכולל מכולות ,סופרים ,קיוסקים וכו' , בתי מרקחת ,חנויות אופטיקה , חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה ,  מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים , בנק או חברת ביטוח, נכסי מדינה , חברות ממשלתיות גופים מתוקצבים ותאגידים .

כמו כן נכסים שאינם ראויים לשימוש וכן נכסים ריקים .

שאר הנכסים שלא צוינו , זכאים להנחה.