google-site-verification=JlPlSyHX6b4qDdACybSoASgC8M8JRh5tCciOG1YQqjU

אודותינו

אגף אסטרטגיה, חדשנות ומינהלת עסקים

תפקידה של מינהלת העסקים בעכו הוא לסייע בצמיחת הכלכלה המקומית.

המינהלת תתמקד בצרכים של העסקים, איתור וניצול משאבים מקומיים, משאבים כספיים, תשתיות, משאבי ידע ותיצור חיבורים בין תושבים, בעלי עסקים והרשות המקומית, לקידום הפיתוח הכלכלי בעיר.

תחומי ליבה ומטרות מרכזיות של האגף:

  1. אסטרטגיה: קידום תכניות אסטרטגיות לפיתוח העיר והעלאת איכות החיים של תושביה (בחינוך, הגיל השלישי, במערכות מידע ועוד).

  2. מצוינות ארגונית: קידום פעילות העירייה כגוף נותן שירות ומוכוון לתושבים (אמנת שירות, סדנאות שירות, ייעול ממשקים, תהליכי עבודה וכיו"ב).

  3. חדשנות: הקנייה והטמעת תהליכי חשיבה ועבודה חדשניים להתמודדות ולפתרון אתגרים מורכבים.

  4. פיתוח עסקי: פיתוח וקידום התעשייה והעסקים בעיר. קידום ופיתוח כלכלת העיר באמצעות סיוע לעסקים בהתמודדות עם משברים, מימוש הפוטנציאל המסחרי ויצירת הזדמנויות עסקיות חדשות.

מבנה ארגוני -מנהלת עסקים 

כתובתנו : 

אגף אסטרטגיה חדשנות ופיתוח עסקי 

עיריית עכו 

ויצמן 35

חייגו אלינו בטלפונים הבאים : 

04-9956093

04-9956187

Copyright Akko Municipality 2020

כתבו לנו:

למייל :

asakim@akko.muni.il