google-site-verification=JlPlSyHX6b4qDdACybSoASgC8M8JRh5tCciOG1YQqjU
 

דבר ראש מינהלת עסקים 

ראש מינהלת עסקים: יונית סמולש

 

תושבות, תושבים ובעלי ועסקים יקרים,

ראש עיריית עכו מר שמעון לנקרי החליט לעשות צעד משמעותי נוסף בפיתוח הכלכלה המקומית – הקמת מינהלת עסקים עירונית. מנהלת עסקים חשובה לקהילה ולעיר בימים רגילים, ובימים כמו אלו שעוברים עלינו חשובה אף יותר.

על אף האתגרים הרבים העומדים לפתחנו בתקופה זו, אנו רוצים לקדם כל מה שאפשר כדי לסייע לעסקים המקומיים ולסייע לכם - בעלי העסקים.

זאת מתוך אמונה מלאה כי שגשוג שלכם יביא לפיתוח העיר כולה, ופיתוח העיר יביא לצמיחה ורווחה לתושביה ולבעלי העסקים בתוכה.

אני מקווה שגם בתקופה זו של משבר וחוסר ודאות, נוכל לסייע ליצור מעט איזון ואולי אף צמיחה והתחדשות.

ממשבר, צומחים.

המינהלת תרכז את כל הפעילות היישובית הנוגעת לקידום עסקים ולשרות לעסקים.

תלווה יזמים ומשקיעים פוטנציאלים בעיר. כמו גם תאתר מקומות למינוף ולצמיחה של עסקים בעיר.

מאפייני פעילות מנהלת עסקים בעיריית עכו:

  • הקמת ותפעול מוקד טלפוני לעסקים:

  • קמפיין "עכואים קונים בעכו" ועוזרים לעסקים בעיר.

  • חיבור ליועצים עסקיים ללא עלות ו/או בעלות נמוכה.

  • ביצוע הדרכות והכשרות לניהול עסק בזמן משבר.

  • קידום תכניות בעירייה לפיתוח מרכזי עסקים ברחבי העיר (בן עמי, מרכז מסחרי ברסקו.....).

  • אתר אינטרנט אשר מרכז עבורכם את כל המידע העיסקי בעיר ואשר מציף הזדמנויות שונות, הצעות ויוזמות המיועדות לקהילה העסקית בעיר.

  • פלטפורמה דיגיטלית לעסקים אשר תחשוף את העסקים שלכם ללקוחות בעיר, תגביר הכרות תושבים עם העסקים שלכם. 

  • יריד עסקים, הפנינג שכונתי ועוד ועוד

 

להצעות ויוזמות נוספות הנכם מוזמנים לפנות אלינו

באמצעות טלפון: 04-9956093

במייל: asakim@akko.muni.il